BISO 2D VARIO

MODELOVÁ ŘADA ŽACÍCH LIŠT BISO 2D VARIO 770 - 1560

BISO 2D VARIO
autor: Editor publikováno: 6.5.2024

Modelová řada žacích lišt BISO 2D VARIO pokrývá pracovní záběry od 7.7m až po 15.6m. Jedná se o typického zástupce konstrukční školy BISO, tedy VARIO lištu s výkonným průběžným šnekem,  s naklápěním na špičku a integrovanými kosičkami. Samozřejmě při těchto záběrech nemůže chybět hybridní rám a zajímavostí je rovněž přihaněč z jednoho kusu až do záběru 1230. Jedná se o žací lištu pro zákazníky vyžadující vysokou životnost, špičkovou kvalitu práce a nízké provozní náklady. Cílovou skupinou tedy jsou profesionální zemědělci a především službaři s výkonnými sklízecími mlátičkami.

Žací lišta BISO 2D920 VARIO. Z obrázku je patrné lehké naklonění žací lišty „na špičku“.

Modelová řada 2D využívá technologie, které ve firmě používáme více jak 10 roků. S tím rozdílem, že byly na základě zkušeností od zákazníků a z různých trhů poskládány do správného „balíčku“. Je to žací lišta vyvinutá pro všechny typy plodin, pro vysoké i nízké porosty, pro sklizeň ve vysokých rychlostech, ale především pro zákazníky, kteří kladou důraz na minimální ztráty zrna na liště, vysokou výkonnost sklízecí mlátičky a špičkový komfort obsluhy. Tedy rychlost změny sklízené plodiny se schopností více strategií sklizně dané plodiny.

Srdcem této lišty je tradičně vysoce výkonný průběžný šnek. V tomto případě dvojice průběžných šneků se středovým uložením.

Bez hybridního rámu by to nešlo

Již z rozpětí pracovní záběrů (7.7-15.6m) je patrné, že bez hybridního rámu by to nešlo.  Hybridní rám je výsledkem téměř 20 roků vývoje. Hlavním nosným prvkem je hliníkový profil kombinovaný s díly z vysokopevnostní oceli. Vyniká prakticky nulovým průhybem i u žacích lišt o záběru 12m a více. Historie ukázala, že limitem u ocelových rámů je 9 metrů. Samozřejmě lze vyrobit i ocelový rám o větším záběru, ale jeho charakteristickou vlastností bude pružení (průhyb). To je velmi nepříjemné z pohledu živostnosti ostatních komponent žací lišty, protože limitní se stává hmotnost.

Žací lišty BISO 2D tedy vynikají velkou pevností a odolností proti ohybu což je pro nás základní předpoklad pro použití s profi mlátičkami, kde majitel očekává sklizení  20tis. hektarů a více.

Vysoce výkonné sklízecí mlátičky si žádají i prémiové žací lišty.

Naklápění na špičku

Součástí hybridního rámu je i sada dílů uchycení na šikmý dopravník sklízecí mlátičky se dvěma hydraulickým válci naklápění žací lišty tzv. „na špičku“. Za jízdy osádka může měnit úhel žací lišty a v optimálním případě se doslova dotknout špičkami dvojprstů země a tím docílit minimálních ztrát při sklizni. Samozřejmě na lištu lze nasadit zvedáky do polehlých porostů. Osádky žacích lišt BISO velmi často částečnou polehlost porostů řeší právě správným naklopením lišty a jak zmiňují doslova „vyholením“ polehlého porostu i na zvlněném terénu.

Zvedáky lze nasadit za 10minut. Jejich držák je na vozíku BISO. Snižují především opotřebení kosy, která při jejich použití nemusí pracovat tak těsně u země. Při sklizni řepky a vysunutém VARIO stolu je možné lištu zaklopit mírně dozadu aby vypadaná zrníčka snáze směřovala k průběžnému šneku. Díky hybridnímu rámu a sadě výměnných dílů je rovněž možné již vyrobenou lištu adaptovat z jedné značky sklízecí mlátiček na jinou. A to je nemalá provozní výhoda.

Základem této prémiové lišty jsou technologie, které používám více jak 10let. Vše jsme ovšem poskládali do toho správného balíčku s tím je 2D VARIO .

BISO VARIO systém

2D je typická BISO VARIO lišta. VARIO stůl se tedy zasouvám pod hlavní rám lišty. Díky tomuto patentovanému řešení je možné stůl vysunout o 70cm, ale co je velmi důležité je možné VARIO zatáhnout a dostat kosu na pouhých 35cm od průběžného šneku. Další typickou vlastností tohoto konstrukčního provedení je kompletní zakrytí hydraulických válců pro vysunutí zespodu. Dno lišty je u této prémiové řady hardoxové. Plast není v nabídce.

VARIO stůl je bezúdržbový a řidič ho může plynule zasouvat nebo vysouvat během jízdy. Díky novým konzolám vario stolu a použití nového systému stavitelných kladek je možné lépe vyladit pohyb vario stolu (stejné řešení jako na 3D).

Aktuální požadavky našich zákazníků? Rychlá změna nastavení pro různé plodiny a podmínky, univerzálnost, vysoký komfort obsluhy a životnost. Nízké ztráty při sklizni považují za samozřejmost.

Dělený průběžný šnek

Kromě modelu 2D770 jsou ve všech případech použity dělené průběžné šneky se středovým uložením. Řešení, které je již rovněž odzkoušené provozem. Pohony jsou z obou dvou stran řetězem a zatížení průběžného šneku je tedy například u lišty 12.3m na úrovni žací lišty o záběru 6.15m. Rovněž nastavení mezery mezi šnekovicí a dnem lišty je velmi snadné – ráčnovým klíčem na obou stranách a na konzole středového uložení.

Průběžný šnek a VARIO stůl je charakteristickým znakem žacích lišt BISO.

V takto náročných podmínkách můžete s 2D VARIO plynule měnit vzdálenost kosy od průběžného šneku, měnit sklon lišty, aktivovat boční kosičku kdykoliv je to  zapotřebí a přihaněčem dosáhnout až tam, kde je to zapotřebí.

Přihaněč s elektricky naklápěnými prsty

Hydraulicky hnaný přihaněč má hydromotor integrovaný do nosné roury tak jak je to u žacích lišt BISO běžné. Typická je pro BISO ochrana proti navíjení a v základu dodáváme elektrické nastavení sklonu pružných prstů přihaněče. Zajímavostí je, že až do záběru 12.3m je přihaněč jednodílný. Ochrana proti kontaktu pružných prstů přihaněče z pružinové oceli s kosou je tradičně řešena jednoduchým a osvědčeným způsobem – rolničkovou dráhou. Tento systém je funkční i při různém vysunutí varia a přihaněče.

Vysoce výkonný průběžný šnek je základem výkonnosti a univerzálnosti této žací lišty.

Integrované boční kosičky

Jsou charakteristické pro žací lišty BISO. Při změně plodiny řidič nemusí nasazovat boční kosičky a zapojovat jejich pohon. Kosičky BISO pouze postaví do svislé polohy a sejme z nich ochranný a bezpečnostní kryt. Dokonce je možné kosičky zapnout i ve sklopené poloze a nebo nechat nasazené děliče a kosičky zapnout v postavené i s sklopené poloze dle aktuální potřeby.

U modelové řady používáme pouze hydraulický pohon se samostatným okruhem s hydraulickým čerpadlem na levé zadní straně žací lišty (tedy na tradičním místě).

Již model 2D920 VARIO má uprostřed uložení průběžný šnek s bočními pohony, což má zásadní vliv na životnost všech klíčových komponent.

Kopírka

Pro ovládání žacích lišt řady 2D VARIO se používám standardní ovládací box BISO. Již na modelu 2D920 jsou 4 kopírovací plazy a používáme potenciometry výrobce sklízecí mlátičky. Používám se tedy i kalibrace dané mlátičky. Pouze k zapínání kosiček, ovládání VARIO stolu a naklápění na špičku se používá ovládací box BISO.

Konzola středového uložení v detailu. Systém uložení průběžných šneků umožňuje rychlé přenastavení mezery mezi šnekovicí a dnem žací lišty v případě potřeby.

2D920 – atraktivní model

Jako velice atraktivní spojí specifikací se jeví model o záběru 9.2m. Pracovní záběry kolem 9m se běžně řeší pohonem z jedné strany, tedy i kosou o délce 9m a průběžným šnekem o stojné délce. Tyto pohony jsou pak již, ale na limitu co se zatížení týká. Na základě požadavků našich zákazníků a jejich doporučení jsme i model 2D920 osadili pohony z obou dvou stran. Znamená to tedy, že v liště jsou dvě kosy a dělený průběžný šnek. Zatížení těchto klíčových komponent je tedy poloviční.  Pro zákazníky, kteří kupují vysoce výkonnou mlátičku, ale přesto chtějí setrvat na záběru 9.2m je tak tento model velmi zajímavou alternativou pro dosažení vysokých výkonů a současně životnosti žací lišty.

S nerezovým VARIO stolem se pohybují i bočnice s kosičkami a samozřejmě i s děličem. Toto řešení je výborné pro sklizeň řepky.

Čím se liší 2D Vario od vlajkové lodi 3D VARIOFLEX AIRi?

Řada 2D nepoužívá FLEX modul, tedy zavěšení flexi kosy na paralelogramech, vzduchové odpružení kosy a snímání přítlaku pomocí patentovaných snímačů, tedy inteligentních funkcí. V mnoha ohledech má řada 2D  mnohem blíže k osvědčené modelové řadě CropRanger (koncepce, elektrika, hydraulika), kdy základem je patentovaný VARIO systém, kde se VARIO stůl zasouvá pod hlavní rám žací lišty a tím není omezován jeho výsuv.

Konzoly VARIO stolu mají nově vedení pomocí nastavitelných rolen.

Co tedy charakterizuje žací lišty řady 2D?

  1. VARIO stůl s výsuvem 700mm
  2. Hybridní rám (kombinace ocel/hliník)
  3. Naklápění „na špičku“
  4. Spodní zakrytí lišty z Hardoxu
  5. Průběžný šnek (u většiny modelů dělený) a z nerezu
  6. Hydraulicky hnaný přihaněc s integrovaným motorem
  7. Ochrana proti navíjení
  8. Elektrické nastavení sklonu prstů přihaněče
  9. Integrované kosičky s hydraulickým pohonem
  10. Dodávka s vozíky BISO ProfiSteer a nebo ProfiTrailer

Pohled na boční pohony v tradičním provedení BISO. Kosa je hnaná řemenem, průběžné šneky řetězem s automatickým mazáním. Díky oboustranným pohonům je zátěž poloviční. Na snímku jsou pohony s vysunutým VARIO stolem. Pohon bočních kosiček je hydraulický. V této generaci jsme se vrátili ke svařovaným ocelovým bočnicím z důvodu snadnějších oprav při menším poškození v provozu.

Detail napínání hnacího řetězu průběžného šneku.

Spodek lišty je kompletně zakrytý hadoxovými pláty.

V tomto případě v provedení SCHUMACHER kit, tedy s dvojprsty a kosou Schumacher.

Nádrže na hydraulický oleje a vodu na umývání rukou jsou integrovány do skluzu zrna.

Schránka na nářadí.

Nasazení žací lišty na sklízecí mlátičku je standardní. Všechny přípojné body jsou na levé straně a na pravé straně je pouze druhý hnací kardan díky oboustranným pohonům.

Precizní uložení žací lišty na vozíku BISO ProfiSteer je velmi důležité pro životnost žací lišty. U menších lišt dodáváme 4 nosníky, u větších pak 6.

Pro koho je určená?

Pro vysoce výkonné sklízecí mlátičky, kterých je na trhu celá řada. Technologii žacích lišt o záběru 12+ implementuje tato řada i do nejmenšího modelu 2D770, ale především do 2D920 s oboustrannými pohony a děleným průběžným šnekem se středovým uložením. Je to prémiová žací lišta pro maximální efektivitu sklizně, univerzálnost, schopnost sklízet nejrůznější plodiny ve stavu přeschlém i vlhkém ve špičkové výkonnosti a kvalitě práce.

Žací lišty této řady jsou velmi dobře servisovatelné a čitelné pro osádky s nejvyšší možnou úrovní komfortu obsluhy v tomto segmentu trhu.

 

Více o žacích lištách 2D VARIO:
http://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-3d-varioflexairi/

Prospekt ve verzi CZ ke stažení:
https://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/BISO-3D-VARIOFLEX-AIR-i-CZ.pdf

 

Další zajímavé články:

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.


BISO 2D – PERFEKTNÍ V DETAILU
Modelová řada žacích lišt BISO 2D VARIO pokrývá pracovní záběry od 7.7m až do 15.6m. To by nebylo možné bez hybridního rámu a dalších klíčových technologií, které dělají z této řady špičku na trhu žacích lišt s průběžným šnekem. V tomto článku se pojďme podívat na zajímavé...

Pokračování zde.


BISO 2D – V POLI
Modelová řada žacích lišt BISO 2D VARIO je určená pro vysoce výkonné sklízecí mlátičky, které vyžadují perfektní vkládání sklízené hmoty za velmi rozličných podmínek. Osádky jsou vystaveny značnému stresu během žňových dní s cílem...

Pokračování zde.